Abans de deixar-nos l’any passat, Leonard Cohen ens va fer una declaració de principis en aquest magnífic tema del seu disc del 2014 amb la seva sensibilitat i habitual saviesa.
Podéis ver el videoclip en el siguiente enlace.

SLOW

Leonard Cohen – Popular problems 2014

I’m slowing down the tune
Estic alentint la melodia
Estoy ralentizando la melodía

I never liked it fast
Mai m’ha agradat ràpida
Nunca me gustó rápida

You want to get there soon
Voleu arribar aviat
Vosotros queréis llegar pronto

I want to get there last
Jo vull arribar l’últim
Yo quiero llegar el último

It’s not because I’m old
No es perquè sigui vell
No es porque sea viejo

It’s not the life I led
No es per la vida que he dut
No es por la vida que he llevado

I always liked it slow
Sempre m’ha agradat lent
Siempre me gustó lo lento

That’s what my momma said
Això es el que deia la mare
Eso es lo que decía mi madre

I’m lacing up my shoe
M’estic cordant la sabata
Me estoy atando el zapato

But I don’t want to run
Però no vull córrer
Pero no quiero correr

I’ll get here when I do
Arribaré quan arribi
Llegaré cuando llegue

Don’t need no starting gun
No em fa falta cap tret de sortida
No necesito ningún pistoletazo de salida

It’s not because I’m old
No es perquè sigui vell
No es porque sea viejo

It’s not what dying does
No es perquè m’estigui morint
No es porque me esté muriendo

I always liked it slow
Sempre m’ha agradat lo lent
Siempre me gustó lo lento

Slow is in my blood
L’alentiment es a la meva sang
La lentitud está en mi sangre

I always liked it slow:
Sempre m’ha agradat lo lent
Siempre me ha gustado lo lento

I never liked it fast
Mai m’ha agradat lo ràpid
Nunca me gustó lo rápido

With you it’s got to go:
Lo vostre s’esvaeix aviat
Lo vuestro se va rápido

With me it’s got to last
Lo meu es perquè duri
Lo mío es para que dure

It’s not because I’m old
No es perquè sigui vell
No es porque sea viejo

It’s not because I’m dead
No es perquè estigui mort
No es porque esté muerto.

I always liked it slow
Sempre m’ha agradat lent
Siempre me gustó lo lento

That’s what my momma said
Això es el que la mare deia
Eso es lo que decía mi madre

All your moves are swift
Tots els vostres moviments son ràpids
Todos vuestros movimientos son rápidos

All your turns are tight
Tots els vostres moviments son tensos
Todos vuestros giros son tensos

Let me catch my breath
M’agrada prendrem el meu temps
Me gusta tomarme mi tiempo

I thought we had all night
Creia que teníem tota la nit
Yo pensaba que teníamos toda la noche

I like to take my time
M’agrada prendrem el meu temps
Me gusta tomarme mi tiempo

I like to linger as it flies
M’agrada remolejar mentre el temps vola
Me gusta remolonear mientras el tiempo vuela

A weekend on your lips
Un cap de setmana sencer als teus llavis
Un fin de semana entero en tus labios

A lifetime in your eyes
Una vida sencera als teus ulls
La vida entera en tus ojos

I always liked it slow
Sempre m’ha agradat lent
Siempre me ha gustado lo lento

I never liked it fast
Mai m’ha agradat ràpid
Nunca me gustó lo rápido

With you it’s got to go
Lo vostre se’n va aviat
Lo vuestro se va rápido

With me it’s got to last
Lo meu es perquè duri
Lo mío es para que dure

It’s not because I’m old
No es perquè sigui vell
No es porque sea viejo

It’s not because I’m dead
No es perquè estigui mort
No es porque esté muerto

I always liked it slow
Sempre m’ha agradat lent
Siempre me gustó lo lento

That’s what my momma said
Això es el que deia la mare
Eso es lo que decía mi madre

I’m slowing down the tune
Rellenteixo la melodia
Estoy ralentizando la melodía

I never liked it fast
Mai m’ha agradat ràpida
Nunca me gustó rápida

You want to get there soon
Voleu arribar aviat
Vosotros queréis llegar pronto

I want to get there last
Jo vull arribar l’últim
Yo quiero llegar el último

So baby let me go
Deixa’m marxar
Así que déjame ir

You’re wanted back in town
Et demanen que tornis a la ciutat
Te requieren de nuevo en la ciudad

In case they want to know
Si ho volguessin saber
En caso de que quieran saberlo

I’m just trying to slow it down
Digues-los que sols ho vull alentir.
Diles que solamente estoy intentando ralentizarlo.